Dla Firm

Ubezpieczenia dla firm 

Przygotowujemy najlepsze pakiety i propozycje dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Ubezpieczenia charakteryzują się dużą elastycznością co pozwala na dopasowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
do indywidualnych potrzeb klienta.


Podstawowe ubezpieczenie firmy obejmuje ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych,
mienia ruchomego od ognia i zdarzeń losowych.

Spełnienie powyższego warunku umożliwia rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o takie ryzyka, jak:
- kradzież z włamaniem i rabunek,
- wandalizm,
- rozmrożenie towarów,
- uszkodzenia sprzętu elektronicznego
- zbicia szyb i innych przedmiotów szklanych
- odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, a także:
OC kontraktowe,
OC pracodawcy,
OC za produkt,
OC najemcy,
OC za mienie powierzone,
OC za pojazdy nie podlegające rejestracji,
OC za “zalanie”,
OC za szkody przy załadunku i rozładunku,
OC dla aptek,
- uszkodzenie mienie w transporcie,
- następstwa nieszczęśliwych wypadków pracodawcy i pracowników,